محمود احمدی‌پور اناری

عضو هیات مدیره

تحصیلات: کارشناسی و کارشناسی ارشد برق قدرت(دانشگاه صنعتی شریف)

مدیر فنی شرکت دیهیم فرافن

 

فهرست سوابق بشرح زير می‌باشد:

رديف
عنوان 
واحد سازمانی
تاريخ
1 مدیر پروژه‌های تهران و حومه شرکت مهندسی مشانیر 1356 لغایت 1363
2 کارشناس ارشد طراحی پست و ترانسفورماتور برق شرکت مهندسی مشانیر 1363 لغایت 1373
3 مدیر پروژه(ملی) توسعه پست‌های فشار قوی و انتقال تکنولوژی در داخل کشور شرکت مهندسی مشانیر 1373 لغایت 1379
4 مدیر گروه تخصصی مطالعات سیستم و گروه تخصصی ترانسفورماتور شرکت مهندسی مشانیر 1379 لغایت 1387
5 مدیر فنی شرکت دهیم فرافن 1387 تا کنون
6 مولف کتب و مقالات تخصصی برق جامعه مهندسین برق 1360 تا کنون
7 تدریس درس طراحی پست‌های فشار قوی دانشگاه های: تهران-صنعتی شریف-امیرکبیر-خواجه نصیر طوسی-علم و صنعت-شهید عباسپور و …
8 عضو ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
9 عضو برجسته و هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه تهران
10 عضو هیات امنا انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف
11 عضو شورای جهانی سیستم‌های بزرگ برق بین المللی
12 عضو هیات علمی و هیات مدیره کمیته تخصصی ترانسفورماتور در کنفرانس بین المللی برق
13 عضو هیات علمی کنفرانس‌های مهندسی برق