تاریخچه ایجاد انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه تهران (IAEEE)

انجمن برق و الکترونیک ایران-شاخه تهران در راستای توسعه دانش علمی و تخصصی و ارتقاء توانمندی اعضای انجمن به منظور خود اتكايی علمی و تخصصی كشور در صنايع برق و الكترونيک و رسيدن به جايگاه بالاترين مرجع بررسی و اظهار نظر تخصصی و علمی در زمينه‌های مرتبط با برق و الكترونيک در اسفند ماه سال 1377 تاسیس و مشغول به فعالیت شد.

فعالیتهای جاری انجمن در حال حاضر شامل ارتقای سطح دانش و توانمندی‌های مهندسين برق و الكترونيک، انتشار نشريات تخصصی و خبری، ايجاد نظام مهندسی برق ايران ، كمک به تعريف شاخص‌های مرتبط با انرژی، كمک به حل مشكلات و مسايل مرتبط با صنعت برق و برق صنايع ، همكاری در توسعه و به‌كارگيری استانداردهای صنعت برق، افزايش تعلق خاطر اعضای حقيقی و حقوقی انجمن، ارتقای سطح استفاده از فناوری اطلاعات ايجاد، توسعه و گسترش فعاليت‌های هسته‌های دانشجويی و اعلام مواضع انجمن در مسايل فنی و اقتصادی مرتبط با صنعت برق می‌باشد.

تصاویری از اولین انتخابات “انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه تهران”

و انتخابات چهارمین دوره شاخه مرکزی در پنجم اسفند سال 1377