«منشور اخلاقی»

منشور اخلاقی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران با آگاهی از نقش موثر خود در جامعه و اهمیتی که فعالیت‌هایمان در توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن دارد، ضمن قبول تعهدات حرفه‌ای و رعایت اصول اخلاقی، خود را ملزم می‌دانیم که:

  •  در فعالیت‌هایمان منافع عمومی، مصالح اجتماعی و حقوق دیگران را مد نظر قرار داده و از هر اقدامی که آنها را به مخاطره  بیندازد جدا پرهیز نماییم.

  •  دانش و آگاهی حرفه‌ای خود را بطور مستمر ارتقاء بخشیم و در استفاده صحیح و منصفانه آن در جامعه کوشا باشیم.

  •   مسئولیت انجام کاری فراتر از توانایی و صلاحیت خود را بر عهده نگیریم و در صورت لزوم پس از اعلام محدودیت‌ها و کاستی‌ها آن را قبول نماییم.

  •   در ارتباط کاری با دیگران شایستگی‌های حرفه‌ای ، اخلاقی و انسانی را ملاک قرار و از دخالت دادن عواملی چون نژاد، مذهب، ملیت، جنس پرهیز و منصفانه عمل کنیم.

  •   عامل و مدافع خصوصیات مثبتی چون روحیه انتقاد‌پذیری، اعتراف به اشتباهات خود، صداقت و واقع بینی بوده و ارتکاب اعمال منفی نظیر ارتشاء، اسراف، تهمت، و بی‌احترامی به دیگران را مردود شماریم.