غلامرضا ملّا

خزانه دار و عضو هیات مدیره 

تحصیلات: لیسانس برق – قدرت (دانشگاه علم و صنعت ایران)

غلامرضا ملّا متولد 1330 صادره از تهران ليسانس مهندسی برق (الكتروتكنيک) در سال 1353 از دانشگاه علم و صنعت ايران، دارای  بيش از 40 سال تجربه و خدمات در سمت‌های مديريتی مختلف (بيش از 26سال در شركت برق منطقه‌ای تهران و شركت‎‌‌های اقماری و وابسته به آن و 4 سال در شركت سهامی راه آهن شركت جمهوری اسلامی ايران و 11 سال مدیریت در شرکت مهندسین مشاور برق بنام سامان افزا نیرو خصوصی) و از سال 1393 تا مرداد 1401 بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره موسسه آموزشی ، پژوهشی آگاهان نیرو فعالیت نموده است.

فهرست سوابق خدمتی بشرح زير می‌باشد:

رديف
عنوان شغل
واحد سازمانی
تاريخ
1 ناظر فنی امور نظارت فنی برق تهران بهمن ماه سال 53
2 مدير اموال و انبارها امور اموال و انبارها برق تهران ارديبهشت سال 58
3 مدير امور برق استان قزوین و زنجان معاونت نواحی و روستايی شرکت برق تهران  ارديبهشت سال 60
4
معاون نواحی و روستايی مدیر عامل شرکت برق تهران
شرکت برق تهران شهريور سال 61
5
مدیریت توزیع برق نواحی شرکت برق تهران
شرکت برق تهران آذر سال 66
6 مدير عامل شركت تهران نيرو وابسته به برق تهران اسفند سال 69
7 مشاور فنی معاون وزير راه و ترابری و مدير عامل راه آهن راه آهن جمهوری اسلامی ايران مهر ماه سال 72
8
مدير كل برنامه ريزی و بودجه
راه آهن جمهوری اسلامی ايران آذر ماه سال 72 تا آبان 76
9 رییس هيات مديره شركت راه آهن حمل و نقل شركت راه آهن حمل و نقل سال 73 تا مرداد سال 80
10 مدير عامل و ریيس هيات مديره شركت ساخت نيرو وابسته به شركت برق تهران آذر ماه 76 تا دی‎ماه 78
11 مدير عامل ورییس هيات مديره شركت توزيع جنوب شرق تهران وابسته به برق تهران ديماه 78 تا تيرماه 82
12 مدير عامل و ریيس هيات مديره شرکت مهندسي سامان افزا نيرو مردادماه 82 تا مرداد 93
13 مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه آموزشی، پژوهشی آگاهان نیرو مرداد 93 تا مرداد 1401
14 عضو هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه تهران دی ماه 94 تا کنون