محمود مقدّم

رییس هیئت مدیره 

تحصیلات:

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر 1348
کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

دانشگاه علامه طباطبایی

1360

دکتری تخصصی مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاعی ملی

1381

فهرست سوابق خدمتی بشرح زير می‌باشد:

رديف
عنوان شغل
واحد سازمانی
تاريخ
1 سرپرست گروه نگهداری و تعمیر ماشین آلات شرکت ملی ذوب آهن ایران 1348 لغایت 1351
2 کارشناس مسئول طرح های جامع تولید برق وزارت نیرو 1351 لغایت 1359
3 معاون اداری و مالی وزیر وزارت نیرو 1359 لغایت 1360
4 معاون هماهنگی و امور پارلمانی وزیر وزارت نیرو 1360
5 سرپرست وزارت نیرو وزارت نیرو 1360
6 عضو و رییس ستادهای جنگ، معین و بازسازی وزارت نیرو 1360 لغایت 1367
7 مشاور وزیر وزارت نیرو 1360 لغایت 1361
8 رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب منطقه ای تهران 1361 لغایت 1363
9 قائم مقام وزیر وزارت نیرو 1363 لغایت 1364
10 معاون وزیر در امور برق وزارت نیرو 1363 لغایت 1364
11 مشاور وزیر وزارت نیرو 1364 لغایت 1368
12 رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای تهران 1368 لغایت 1372
13 عضو هیئت موسس و عضو هیئت مدیره شرکت آب و برق کیش 1368 لغایت 1372
14 عضو هیئت موسس و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب و نیرو) 1368 لغایت 1372
15 مشاور وزیر وزارت نیرو 1372 لغایت 1374
16 رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر) 1374 لغایت 1384
17 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) 1374 لغایت 1390
18 رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) 1384 لغایت 1385
19 رییس هیئت مدیره گروه صنعتی ایران ترانسفو 1384 لغایت 1386
20 عضو هیئت مدیره گروه مپنا 1384 لغایت 1386
21 عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت پروژه های برقابی ایران (فراب) 1384 لغایت 1388
22 مشاور وزیر وزارت نیرو 1385 لغایت 1389
23 عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو 1385 لغایت 1390
24 عضو هیئت مدیره و نایب رییس سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1388 لغایت 1391
25 مشاور عالی رییس پژوهشگاه پژوهشگاه نیرو 1389 لغایت 1390
26 مدیرعامل شرکت مهندسی قدس نیرو 1390 لغایت 1391
27 نایب رییس هیئت مدیره گروه صنعتی ایران ترانسفو 1390 لغایت 1391
28 عضو هیئت مدیره شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق (صانیر) 1390
29 سرپرست مرکز توسعه فناوری نیرو (متن) 1390 لغایت 1397
30 رییس هیئت تصفیه شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) 1392 لغایت 1393
31 عضو هیئت مدیره و نایب رییس سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1394 لغایت 1397
32 عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر) 1397 لغایت 1401
33 رییس هیئت مدیره شرکت مهندسی ساینا پارس ماهان 1402 تاکنون