مهدی بیات مختاری

عضو هیات مدیره شاخه تهران

تحصیلات:

 دکتری(آموزشی)مهندسی برق،قدرت- دانشگاه تربیت مدرس – تهران
• کارشناسی ارشد مهندسی برق،قدرت- دانشگاه تربیت مدرس – تهران
• کارشناسی مهندسی برق،الکترونیک- دانشگاه باهنر – کرمان

سوابق اجرایی(27 سال تجربه در بخشهای مختلف)

کارشناس ارشد پروژه‌های برق در سطح شرکت‌های برق منطقه ای

• طراحی و نظارت بر اجرای تاسیسات برق کارخانه‌ها و مراکز صنعتی
• مدیریت طراحی وتامین تجهیزات تاسیسات برق سیستم‌های مربوط به صنایع نفت و سایر صنایع (با شریک خارجی)
• طراحی و نظارت براجرای تاسیسات برق مجتمع های ساختمانی مسکونی- صنعتی و تجاری
• مدیركنترل عالیه طراحي تاسیسات برقی ساختمان‌ها با كاربری‌های مختلف در سطح شرکت‌های با مقیاس ملی
• مدیریت پروژه های طراحي و نظارت پروژه هایEPC توزیع نیرو
• مدیریت پروژه های طراحی و اجرای سیستم‌های برق قطار شهری (با شریک خارجی)
• معاون مهندسی در شرکت‌های مهندسی و مشاور
• عضو تیم های طراحی و ساخت منابع انرژی پاک(کانادا)
• ارائه مقاالت متعدد در کنفرانس‌های تخصصی بین المللی
• اجرای طرح های تحقیقاتی مختلف در صنایع
• برگزاري سخنرانی- سمینارها و دوره‌های تخصصي مختلف مرتبط با صنعت برق ساختمان و سایر صنایع
• طراحی سیستم های قدرت- دانشگاه صنعتی بریتیش کلمبیا(کانادا)

سوابق آموزشی و پژوهشی

• عضوهیات علمی دانشگاه، تدریس و راهنمایی پایان نامه‌ها در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی مهندسی برق

• ارائه مقاالت متعدد در مجالت و نشریات علمی،پژوهشی و کنفرانس های تخصصی بین المللی
• اجرای طرح های تحقیقاتی مختلف در صنایع
• برگزاري سخنراني- سمینارها و دوره های تخصصی مختلف مرتبط با صنعت برق ساختمان و سایرصنایع
• طراحی سیستم های قدرت- دانشگاه صنعتی بریتیش کلمبیا(کانادا)

فعالیت در انجمن ها وسازمانهای تخصصی

• عضو اصلی هیات مدیره دوره‌های چهارم و پنجم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
• نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران(دوره چهارم)
• دبیر سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران(دوره پنجم)
• عضو هیات رئیسه گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شورای مرکزی سازمان
نظام مهندسی ساختمان(کشور)
• عضو کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران(دوره‌های چهارم،پنجم و ششم)
• عضو انجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران

صلاحیت‌ها

پروانه پایه یک (ارشد) تاسیسات برقی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی
• پروانه كارشناسی رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور(ماده27) در رشته تاسیسات برقی
• کارشناس رسمی دادگستری در رشته برق- ماشین و تاسیسات كارخانجات
• کارشناس رسمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در رشته برق والكترونیک
• پروانه آموزش حرفه‌ای مهندسان از وزارت راه و شهرسازی
• تایید صلاحیت انجمن‌های مهندسان حرفه‌ای و فرهیختگان مهندسی (کانادا)
• گذراندن دوره آموزش مدیریت حرفه‌ای پروژه PMP(کانادا)