اعتضاد مقیمی

عضو هیات مدیره

مدرک: فوق لیسانس برق – قدرت 

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو