«نتایج انتخابات هیات مدیره شاخه تهران»

   نظر به برگزاری انتخابات انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه تهران در روزهای 20 لغایت 23 اسفند ماه 1402 که به صورت الکترونیکی با مشارکت اعضای حقیقی شاخه برگزار شد؛ نتایج ذیل به ترتیب آرای ماخوذه بدست آمد. شایان ذکر است انتخابات هیات رییسه در فروردین 1403 برگزار خواهد گردید.

نتایج انتخابات شاخه تهران به ترتیب آرا

ردیف
نام و نام خانوادگی
1 مجتبي طاهریان فر 
2 احمد فریدون درافشان 
3 سید بدرالدین رضازاده 
4 اكبر فخاري 
5 علیرضا رضایی 
6 سعيد مهذب ترابي 
7 غلامرضا ملا 
8 سید اعتضاد مقیمی 
9 محمود مقدم 
10 سید محمد تقي بطحائي 
11 محمود احمدی پور 
12 علیرضا فریدونیان 
13 مهدي بيات مختاري 
14 جواد علمایی 
15 کامیاب حاتمی 
16 علیرضا غفوری فرد 
17 ناصر اسكندري 
18 محمد مختاري 
19 حسينعلي واسعي راد 
20 محمود ملایوسفی 
21 مهیار قلی زاده 
22 منصور عزيزي