مجموعه فعالیت‌ها و روش‌ها برای بهره‌مندی، استفاده، نگهداری، مدیریت و بهینه‌سازی سیستم‌های تولید، انتقال، و توزیع انرژی برق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شبکه هوشمند برق یک سیستم پیشرفته است که با استفاده از فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، مدیریت و کنترل هوشمندانه‌تری را برای تولید، توزیع و مصرف برق فراهم می‌کند.

اواخر دهه ۱۸۸۰، توماس ادیسون و نیکولا تسلا در یک نبردی به نام جنگ جریان‌ها درگیر شدند.