انتخابات هیئت مدیره شاخه تهران و مرکزی سال 1402 همانند سنوات گذشته به صورت الکترونیکی از روز شنبه 19 اسفندماه لغایت چهارشنبه 23 اسفند ماه از طریق سایت مرکزی برگزار می‌گردد.

گزارش تصویری بازدید از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ