اواخر دهه ۱۸۸۰، توماس ادیسون و نیکولا تسلا در یک نبردی به نام جنگ جریان‌ها درگیر شدند.