مطالب توسط IAEEE

شبکه هوشمند برق

شبکه هوشمند برق یک سیستم پیشرفته است که با استفاده از فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، مدیریت و کنترل هوشمندانه‌تری را برای تولید، توزیع و مصرف برق فراهم می‌کند.