سایتهای صنعت برق و نیرو :

وزارت نیرو

شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران – توانير

پژوهشگاه نيرو

 
درباره انجمن برق و الکترونیک تهران

انجمن برق و الکترونیک تهران در راستای توسعه دانش علمي و تخصصي و ارتقاء توانمندي اعضاي انجمن به منظور خود اتكايي علمي و تخصصي كشور در صنايع برق و الكترونيك و رسيدن به جايگاه بالاترين مرجع بررسي و اظهار نظر تخصصي و علمي در زمينه هاي مرتبط با برق و الكترونيك در سال 1368 تاسیس و مشغول به فعالیت شد.