بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته و وابسته دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادیبطور فوق العاده در تاریخ 1400/12/18 راس ساعت 15 الی 17به نشانی خیابان فلسطین شمالی ساختمان ۵۵ طبقه دوم واحد ۹ دفتر مرکزی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران تشکیل می شود حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:
۱- انتخاب هیئت مدیره و بازرس انجمن
۲- گزارش عملکرد سال 1399 – 1400

توضیحات:
“با توجه به محدودیت های ناشی از پروتکل های بهداشتی مجمع همزمان بصورت مجازی:

نیز از طریق پیوند ذیل برگزار می گردد.
https://www.skyroom.online/ch/iaeee-iran/majma

با تشکر هیات مدیره

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.