انتخابات سال 1400 هیات‌ مدیره شاخه تهران و مرکزی

انتخابات سال 1400 انجمن همانند سال‌های گذشته به صورت الکترونیکی و از طریق سایت مرکزی برگزار خواهد شد.

www.iaeee-iran.org

در این دوره، علاوه بر هیات‌ مدیره مرکزی، انتخابات تعدادی از شاخه‌ها نیز در سایت مرکزی برگزار خواهد شد.
اعضای محترم انجمن برای مشارکت در انتخابات می توانند از طریق لینک هایی که از روز دوشنبه 16 اسفندماه تا چهارشنبه 18 اسفندماه در سایت انجمن قرار داده خواهد شد، به صفحه مربوطه دسترسی داشته و به سادگی نامزدهای مورد نظر را انتخاب نمایند.

دریافت کلمه عبور و شرکت در انتخابات:

برای دریافت کلمه عبور، کافیست شماره تلفن همراه خود را در سایت وارد نمایید. درصورتی که شماره واردشده قبلاً از طرف دبیرخانه شاخه‌های انجمن اعلام شده باشد، کلمه عبور به آن شماره ارسال و وارد سایت خواهید شد.
سایر مراحل مانند سنوات قبل بوده و با همین ورود، می‌توانید در انتخابات هیئت مديره مرکزی یا هیئت مدیره شاخه خود شرکت نمایید.

توجه:

1- انتخابات هیات ‌مديره مرکزی صرفاً از طریق این سایت و به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، ولی انتخابات برخی شاخه‌ها به صورت الکترونیکی و از طریق سایت همان شاخه و یا به صورت کاغذی برگزار خواهد شد.
2- درصورت عدم دریافت کلمه عبور، از صحت ثبت شماره تلفن همراه خود در دبیرخانه شاخه اطمینان حاصل کنید.
3- برخی افراد ممکن است دارای بیش از یک شماره تلفن همراه باشند. در این صورت لازم است از تطبیق شماره اعلام‌شده به دبیرخانه با شماره‌ای که در سایت درج می‌کنند اطمینان حاصل نمایند.
4- امکان اصلاح شماره موبایل در طول زمان برگزاری انتخابات وجود ندارد و هرگونه اصلاحات در دوره بعدی انتخابات قابل اعمال خواهد بود.

انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه تهران

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران(نوبت اول)​

 

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته و وابسته دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادیبطور فوق العاده در تاریخ 1400/12/18 راس ساعت 15 الی 17به نشانی خیابان فلسطین شمالی ساختمان ۵۵ طبقه دوم واحد ۹ دفتر مرکزی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران تشکیل می شود حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:
۱- انتخاب هیئت مدیره و بازرس انجمن
۲- گزارش عملکرد سال 1399 – 1400

توضیحات:
“با توجه به محدودیت های ناشی از پروتکل های بهداشتی مجمع همزمان بصورت مجازی:

نیز از طریق پیوند ذیل برگزار می گردد.
https://www.skyroom.online/ch/iaeee-iran/majma

با تشکر هیات مدیره

Ongo Homes of your back office systems provides 10,000 homes for people

Overview

Sure, the technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Tenet has remained constant: we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Problems

Sure, the technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Challenge

Technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Solution

Technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Ongo Homes of your back office systems provides 10,000 homes for people

Overview

Sure, the technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Tenet has remained constant: we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Problems

Sure, the technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Challenge

Technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Solution

Technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Virtual environment in order to scale up their back office of your back office systems

Overview

Sure, the technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Tenet has remained constant: we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Problems

Sure, the technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Challenge

Technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Solution

Technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Ongo Homes of your back office systems provides 10,000 homes for people

Overview

Sure, the technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Tenet has remained constant: we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Problems

Sure, the technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Challenge

Technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Solution

Technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Virtual environment in order to scale up their back office of your back office systems

Overview

Sure, the technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Tenet has remained constant: we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Problems

Sure, the technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Challenge

Technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Solution

Technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Ongo Homes of your back office systems provides 10,000 homes for people

Overview

Sure, the technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Tenet has remained constant: we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Problems

Sure, the technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Challenge

Technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Solution

Technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Virtual environment in order to scale up their back office of your back office systems

Overview

Sure, the technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Tenet has remained constant: we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Problems

Sure, the technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Challenge

Technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.

Solution

Technology has come a long way since then, and the variety of the information objects we’re managing has changed a lot, but one tenet has remained constant we’ve always focused on the intersection of people, processes, and information. As the Association for Intelligent Information Management, we help organizations put their information to work.