قالب وردپرس

اخبار انجمن

کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق

انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه تهران با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برگزار میکند

بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق

تاریخ برگذاری : 19 و 20 اردیبهشت ماه سال 1397

محل برگزاری : تهران – پژوهشگاه نیرو

کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق

انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه تهران با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برگزار میکند

بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق

تاریخ برگذاری : 19 و 20 اردیبهشت ماه سال 1397

محل برگزاری : تهران – پژوهشگاه نیرو

دومین همایش فیلتراسیون

همایش فیلتراسیون و استاندارد ها

تاریخ همایش : 1 آذر سال 1396

مکان : مرکز همایش های سروش شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

کتاب با ترجمه دکتر بطحائی عضو انجمن برق و الکترونیک تهران

کتاب اینورترهای پیشرفته در انرژی ها تجدید پذیر

نویسنده: فانک لین لو ، هونگ یه

ترجمه : دکتر سید محمدتقی بطحائی( عضو انجمن برق و الکترونیک تهران) ، مهندس وحید سماواتیان

کنفرانس ملی نیروگاه های برق

تاریخ همایش : بهمن ماه 1395

محل همایش:کرمانشاه- نیروگاه زاگرس کوثر

با همکاری شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

فناوری های نوین انرژی

همایش فناوری های نوین انرژی

تاریخ همایش : آذر ماه 1395

محل همایش: مشهد- داشگاه صنعتی سجاد

همایش ملی مهندسی قدرت و نیرو گاه های هسته ای

تاریخ همایش : آذر ماه 1395

محل همایش: بوشهر- داشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

با همکاری شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر

چهارمین کنفرانس ملی سامانه gis درصنعت آب و برق

چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت آب و برق

تاریخ همایش :14 و 15 شهریور ماه 1396

محل همایش: دانشگاه آزاد اسلامی اراک و به میزبانی صنعت آب و برق استان مرکزی

منشور اخلاقی انجمن

منشور اخلاقی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران با آگاهی از نقش موثر خود در جامعه و اهمیتی که فعالیتهایمان در توسعه

علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن دارد، ضمن قبول تعهدات حرفه ای و رعایت اصول اخلاقی، خود را ملزم می دانیم که :

در فعالیتهایمان منافع عمومی، مصالح اجتماعی و حقوق دیگران را مد نظر قرار داده و از هر اقدامی که آنها را به مخاطره                           بیندازد جدا پرهیز نماییم.

دانش و آگاهی حرفه ای خود را بطور مستمر ارتقاء بخشیم و در استفاده صحیح و منصفانه آن در جامعه کوشا باشیم.

مسئولیت انجام کاری فراتر از توانایی و صلاحیت خود را بر عهده نگیریم و در صورت لزوم پس از اعلام محدودیتها و کاستیها                  آن را قبول نمائیم.

در ارتباط کاری با دیگران شایستگی های حرفه ای ، اخلاقی و انسانی را ملاک قرار و از دخالت دادن عواملی چون نژاد، مذهب،                  ملیت، جنس پرهیز و ممنصفانه عمل کنیم.

عامل و مدافع خصوصیات مثبتی چون روحیه انتقاد پذیری، اعتراف به اشتباهات خود، صداقت و واقع بینی بوده و ارتکاب                      اعمال منفی نظیر ارتشاء، اسراف، تهمت، و بی احترامی به دیگران را مردود شماریم.

پیشرفتهای اخیر در صنعت همواره سبب کاهش هزینه الکتریسیته تولید شده توسط مولدهای بادی می باشد؛ این مبلغ کمتر از هزینه الکتریسیته تولید شده با روشهای دیگر و از نظر اقتصادی قابل رقابت با سایر موارد می باشد.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt