قالب وردپرس

اخبار انجمن

چهارمین کنفرانس ملی سامانه gis درصنعت آب و برق

چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت آب و برق

تاریخ همایش :14 و 15 شهریور ماه 1396

محل همایش: دانشگاه آزاد اسلامی اراک و به میزبانی صنعت آب و برق استان مرکزی

کتاب با ترجمه دکتر بطحائی عضو انجمن برق و الکترونیک تهران

کتاب اینورترهای پیشرفته در انرژی ها تجدید پذیر

نویسنده: فانک لین لو ، هونگ یه

ترجمه : دکتر سید محمدتقی بطحائی( عضو انجمن برق و الکترونیک تهران) ، مهندس وحید سماواتیان

کنفرانس ملی نیروگاه های برق

تاریخ همایش : بهمن ماه 1395

محل همایش:کرمانشاه- نیروگاه زاگرس کوثر

با همکاری شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

فناوری های نوین انرژی

همایش فناوری های نوین انرژی

تاریخ همایش : آذر ماه 1395

محل همایش: مشهد- داشگاه صنعتی سجاد

همایش ملی مهندسی قدرت و نیرو گاه های هسته ای

تاریخ همایش : آذر ماه 1395

محل همایش: بوشهر- داشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

با همکاری شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر

منشور اخلاقی انجمن

منشور اخلاقی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران با آگاهی از نقش موثر خود در جامعه و اهمیتی که فعالیتهایمان در توسعه

علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن دارد، ضمن قبول تعهدات حرفه ای و رعایت اصول اخلاقی، خود را ملزم می دانیم که :

در فعالیتهایمان منافع عمومی، مصالح اجتماعی و حقوق دیگران را مد نظر قرار داده و از هر اقدامی که آنها را به مخاطره                           بیندازد جدا پرهیز نماییم.

دانش و آگاهی حرفه ای خود را بطور مستمر ارتقاء بخشیم و در استفاده صحیح و منصفانه آن در جامعه کوشا باشیم.

مسئولیت انجام کاری فراتر از توانایی و صلاحیت خود را بر عهده نگیریم و در صورت لزوم پس از اعلام محدودیتها و کاستیها                  آن را قبول نمائیم.

در ارتباط کاری با دیگران شایستگی های حرفه ای ، اخلاقی و انسانی را ملاک قرار و از دخالت دادن عواملی چون نژاد، مذهب،                  ملیت، جنس پرهیز و ممنصفانه عمل کنیم.

عامل و مدافع خصوصیات مثبتی چون روحیه انتقاد پذیری، اعتراف به اشتباهات خود، صداقت و واقع بینی بوده و ارتکاب                      اعمال منفی نظیر ارتشاء، اسراف، تهمت، و بی احترامی به دیگران را مردود شماریم.

پیشرفتهای اخیر در صنعت همواره سبب کاهش هزینه الکتریسیته تولید شده توسط مولدهای بادی می باشد؛ این مبلغ کمتر از هزینه الکتریسیته تولید شده با روشهای دیگر و از نظر اقتصادی قابل رقابت با سایر موارد می باشد.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست ؟ تغییر دهید.. captcha txt