آخرین پست ها

اطلاعیه

antco1

قابل توجه کلیه اعضائ محترم انجمن بدینوسیله باطلاع می رساند انتخابات اعضا هیات مدیره در تاریخ 94/6/28 صورت می پذیرد لذا از کلیه اعضایی که مایلند در هیات مدیره انجمن عضویت داشته باشند درخواست می شود نسبت به تکمیل فرم مربوط به اطلاعات و سوابق کاری اقدام نموده و سپس تصویر آن بانضمام تصویر آخرین مدرک تحصیلی ، تصویر صفحه اول ...

ادامه مطلب »